Vraag 8: “Wil jy gesond word?”

VRAAG 8: “WIL JY GESOND WORD?”
100 JAAR STORIE
Ten einde die werklas van die leraar te verlig, ontstaan die gebruik om van `n teologiese student en proponent gebruik te maak as hulpwerkers.
Ds Koos van Zyl, later Lt Generaal en Hoofkapelaan van die Weermag, het baie gedoen om fondse vir die bou van die Kerkgebou in te samel. Die kerk is op die kostestelsel gebou. Dit beteken dat die bouaannemer al die materiaal voorsien het, die lone betaal het en dan ‘n persentasie van koste as vergoeding ontvang het. Die aannemer was mnr P.F van Heerden van Germiston, wat destyds kerke oor die hele land gebou het. Die kenmerk van sy geboue is die toring wat solied gebou is tot by die weerhaan. Die totale koste vir die opriging van die Kerkgebou was R74, 495.00. Die susters van die gemeente het die orrel geskenk. Die horlosie op die kerktoring en die klok is deur die kinders van die gemeente geskenk. Die Kerkgebou word voltooi en op 3 Mei 1952 ingewy.
Die kerk het tesame met die gallery 700 sitplekke. Die drie kanselstoele is geskenk deur die ACSV tak van die Hoërskool Kirkwood en die groot Kanselbybel is geskenk deur mnr en mev J.C.J Olivier van Wesbank. Die kanselkleed met die woorde “Vrede vir julle” is geskenk deur die leraarsvrou Elsa van Zyl. Die horlosie in die kerk is geskenk deur mnr W.H Bouwer van Die Eike. Dit het eers in die Voortrekker Gedenksaal gehang maar onklaar geraak en toe het die 29 katkisante van 1978 dit vervang. Hulle name is agter op die horlosie geplak. Die horlosie het ongelukkig geval en is vervang met ‘n nuwe. Die oue met die name agterop word nog bewaar. Die twee Psalm en Gesangborde is geskenk deur mnr en mev Tom Calitz ter gedagtenis van hulle seun Frikkie wat op 14 Januarie 1957 oorlede is. Die mooi tafeltjie waarop die kinders jaarliks hulle dankoffers geplaas het is geskenk deur mnr. en mev. M Rautenbach ter gedagtenis aan hulle seun Johann wat op 5 Mei 1956 in ‘n militêre vliegtuig verongeluk het. Mev Rautenbach het ook die gehekelde tafeldoek vir die twee Nagmaaltafels geskenk. Die doopfond is geskenk deur die weduwee A.C. Jordaan wat ‘n steunpilaar in die gemeente was. Die groot antieke rusbank in die Moederskamer is geskenk deur mnr. en mev. Andries du Toit en moet tussen 200 en 300 jaar oud wees. Hulle het ook die tafel in die konsistorie met die geelhoutblad geskenk.
Die Nagmaalservies is in 1919 geskenk deur die C.J.V van Bayville. Die duike in die beker is veroorsaak deur die eertydse leraar toe sy motor omgeval het op die Glenconnerpad. Die gehoorapparaat is geskenk deur Cois Dorfling.
KINDERTYD
SKRIFLESING :Johannes 5:1-9
INLEIDING
Carlos Valles ‘n sendeling in Indië vertel hoe hy eendag met sy fiets in die platteland gery het. Skielik het hy bewus geword van ‘n vreemde doodse stilte. Hy het gestop, van sy fiets afgeklim en rond gekyk om te sien wat dit kon wees. Skielik het hy gesien wat die oorsaak van die vreemde stilte was. In die lae gras het ‘n kobra halflyf regop gestaan met sy bakkop en tongtjie wat heen en weer beweeg. Carlos het gekyk in die rigting waarheen die slang kyk en gesien dat die slang kyk stip na ‘n voëltjie wat ‘n ‘n tak sit. Die voëltjie was heeltemal gehipnotiseer, hy het gevries. Carlos het besluit hy gaan iets doen om die hipnose op die voëtjie te breek en het begin arms swaai en skree tot die slang weg beweeg het en die voëltjie kon vlieg.
Die storie is ‘n kragtige gelykenis. Bae mense vind hulleself vandag vasgevang in die hipnotiese kyk van die slang. Sommige is vasgevang deur vrees of depressie, ander deur wanhoop en een of ander donker emosie. Ander is vas gevang in een of ander vorm van verslawing of in versteurde verhoudings.
As jy soos die voëltjie vasgevang is, is daar goeie nuus. God wil jou genees, hy wil hê dat jy vry moet wees. Dit is die boodskap van die storie wat ons hier in Johannes 5 kry. Jesus vra vir die man wat reeds 38 jaar lank siek was: “Wil jy gesond word?”
Dit is dieselfde vraag wat God ons vandag nog vra as ons op een of ander manier verlam word. Wil ons werklik gesond word?
1. ‘n NUWE VRYHEID
In die eerste plek wys die vraag van Jesus ons op ‘n nuwe vryheid wat Jesus ons aanbied. Dit is ‘n vryheid wat die wêreld ons nie kan bied nie. ‘n Vryheid wat ons bevry van alles wat ons gevange hou. ‘n Holistiese vryheid na liggaam en gees.
Het Jesus dit regtig alles bedoel met die vraag?
Kom ons kyk net eers vining na die agtergrond om die vraag te beantwoord. Die bad by Betesda by die Skaappoort in Jerusalem was ‘n bekende genesingsplek vir Jode en nie-Jode. Mense met allerhande kwale het na die bad gekom met die hoop op genesing. Hulle het geglo dat die eerste persoon wat in die water kom as dit borrel, genees sal word. So het mense maar gesit en wag, hierdie man 38 jaar al. Die belofte van genesing het nie waar geword nie.
‘n Soortgelyke ding gebeur vandag nog.
Dink aan al die beloftes van genesing en bevryding wat die wêreld ons vandag bied. Daar is soveel self-help boeke, televisie programme, gurus, new-age filosofieë, teorieë ens.
Tog lyk dit nie of hulle so goed werk nie. Ten spyte van al hierdie beloftes van vryheid en genesing, sit mense nog steeds in vrees, depressie, wanhoop, verslawing, betekenisloosheid.
Hier kom Jesus en Hy bied ware vryheid. Johannes 8:36 sê: “Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees.” Daarom sy vraag: “Wil jy gesond word?”
2. DIE UITDAGING VAN VERANDERING
Tweedens konfronteer hierdie vraag ons met die uitdaging van verandering. Dis hoekom Jesus dit vir hom vra. Was hy regtig bereid om sy ou lewe en lewenswyse prys te gee? Het hy nie dalk so gewoond geraak aan die voordele wat sy siekte vir hom gebring het, dat hy nie wou verander nie?
Hy het immers vriende en familie gehad wat hom kom haal het, vir hom kos gegee het, hom bejammer het, hom versorg het. Hy het nie nodig gehad om verantwoordelikheid te neem vir sy lewe nie, ander moes dit vir hom doen. Miskien het hy begin gemaklik voel met sy situasie. Om gesond te word sou beteken dat hy verantwoordeliheid vir sy lewe moes neem.
Jesus se vraag dui aan dat Jesus wou weet hoe hy dink hieroor. Wou hy regtig gesond word?
Die man se antwoord dui daarop dat hy nie regtig wou gesond word nie. In plaas van ‘n duidelike ja!, vermy hy die vraag. Hy verkies om ‘n paar verskonings te maak oor hoekom hy in die situasie is. Hy blameer ander daarvoor dat hy siek is.
Hy sê in vers 7: “Die sieke het Hom geantwoord: “Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie; en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in.”
So beskuldig hy ander dat hulle hom nie die hulp gee wat hy nodig het nie.
Daar is ‘n ooreenkoms tussen die man en ons vandag. Soos hy,vermy ons ook soms om die dinge te verander wat ons meer vry sal laat lewe. Ons geniet die aandag en simpatie as ons kla oor ons omstandighede. Iemand stel dit so: “Ons is dikwels smart – vrate!” Ons speel soms die “blame game” eerder as om verantwoordelikheid te vat om self te verander. Ons kla oor ons verhoudings eerder as om daaraan te werk. “My man is so, my vrou is so, my kinders doen dit…”
Hierdie vraag konfronteer ons met die uitdaging: “Is jy gewillig om op te hou om ander die skuld te gee en verantwoordelikheid te vat om self die mens te word wat jy kan wees?”
3. DIE RISIKO VAN GEHOORSAAMHEID
Derdens verwys hierdie vraag van Jesus na die risiko van gehoorsaamheid. Ten spyte van sy verskonende antwoord, wil Jesus hom gesond maak. Jesus sê vir hom: “Staan op, tel jou goed op en loop!” Jesus sê vir hom eintlik: genoeg van hierdie verslawende lewe, leef voluit!.
Hy doen dit. En – gee toe – dit moes baie geloof en moed gevat het om na 38 jaar op te staan en te loop. Daar is baie twyfel vrae wat deur sy kop kon gegaan het. Tog doen hy dit. Veronderstel dat hy nie die risiko van gehoorsaamheid geneem het nie… dan sou hy sy lewe so in afhanklikheid daar langs die bad gesluit het.
Die boodskap is duidelik. God se genesing begin die oomblik as ons ‘n tree neem op die riskante pad van gehoorsaamheid. Die wonderwerke in die bybel werk dikwels so. Wonderwerke val nie uit die bloute uit nie. Hulle is dikwels ‘n mengsel van God se genade en die gewilligheid van mense om te doen wat God vra.
SLOT
Ek wil afsluit met ‘n fabel van Friedman wat hy noem die krag van oortuigings:
Een aand het ‘n man by die huis gekom en aangekondig dat hy dood is. Onmiddelik het sommige van sy bure vir hom probeer aantoon dat hy simpel is. Hy loop, dooie mense kan nie loop nie. Hy dink, so sy brein funksioneer nog. Hy haal asem, sy hart klop, en hy het nog verhoudings met mense. Maar, heelaas, nie een van hierdie argumente het hom oortuig nie.
Dit lyk asof hy dit regkry om die las van bewyse op die ander mense te plaas. Kort-kort het iemand gedink: “Nou het ek hom oortuig”, nadat hulle bewyse gebring het wat so oortuigend is dat niemand dit sou kon weerspreek nie. Maar niemand kon hom oortuig nie.
Gaandeweg het sy vriende opgehou om hom te probeer oortuig, sy gesin het begin bang raak. Een-vir-een het hulle tot die gevolgtrekking gekom: “Hy’s mal, hy’t van sy kop af geraak, stapelgek! Miskien het hy te veel stress by die werk. Miskien het hy ‘n breingewas. Hy het rus nodig, miskien moet hulle ‘n Dokter kry of ‘n Sielkundige, miskien ‘n Psigiater, of ‘n Predikant.
Die man het hom egter nie gesteur aan hulle ontsteltenis nie, ook nie kwaad geword nie. Hy het net vir hulle gesê: “Ek weet nie wat is fout met julle nie, dit is net belaglik dat julle aan ‘n dooie man dink as siek of moeg”. Soos hulle frustrasie en vrees toegeneem het het hulle tot ‘n besluit gekom: Hulle het hulp van buite nodig. Hulle het toe ‘n Psigiater gekry om hom te kom sien.
Die Psigiater het die familie gevra of hy die man alleen kan sien. Verlig het hulle ingestem. Die twee is toe in ‘n kamer en die Psigiater het die deur toegemaak. Na ‘n tydjie kom hulle uit. Die Psigiater sê toe vir die familie: “Totaal en al psigoties, julle sal hom moet laat sertifiseer as psigopaat, hy het alle kontak met die werkikheid verloor”.
Die volgende persoon wie se hulp hulle inroep, is die Predikant. Hulle hoor van ‘n bekende rondreisende Evangelis wat met ‘n reeks preke in die dorp is en nader hom. Toe hy hoor van die geval stem hy dadelik in met die opwindende gedagte wat so ‘n getuienis aan sy dienste kan doen! Weereens is die familie buite gelaat en is die Evangelis en die man alleen in die kamer. Na ‘n rukkie kom die Evangelis uit die kamer, gluur net na die familie en storm by die huis uit. Nuuskierig kyk hulle by die kamer in en daar lê die man rustig en slaap!
Hierdie keer wend hulle hulle na die gesinsdokter. Hy ken immers die man vandat hy ‘n kind was. Hy het dadelik oorgekom, ‘n paar vrae gevra en toe rustig vir die man gevra: “Sê my, kan ‘n dooie man bloei?”
“Natuurlik nie”. antwoord die man.
“Goed, sal jy my dan toelaat om ‘n klein snytjie op jou arm te maak met my doktersmessie, maar moenie bekommerd wees nie, ek sal die bloed onmiddelik stop en die plekkie ontsmet, en dan kan ons vir eens en vir altyd sien of jy dood is”.
Die man stem in en hulle gaan toe voort met die eksperiment. Almal hou die petalje angstig dop. Toe die Dokter die snit maak, spuit die bloed onmiddelik. Die familie spring en dans rond van vreugde, hulle lag en huil deur mekaar. Almal is verlig.
Die Dokter verbind die wond en sê toe hy hoop dat die saak nou opgelos is. Almal wens hom geluk.
Hulle kom toe agter dat die man nie meer by hulle is nie maar in die deur staan. Almal kyk na hom en hy sê: “Ek besef dat ek wel verkeerd was”. Terwyl hy die vertrek verlaat sê hy, “dooie mense kan wel bloei!”
Jesus se vraag: “Wil jy gesond word?” konfronteer my met die risiko van gehoorsaamheid om werklik vry te wees.

Trackback from your site.

Leave a comment

nha cai uy tin , nha cai uy tin , tap chi me va be , casino truc tuyen , casino uytin , casino totnhat , danh bai , poker online , casino , bao ve viet nam , bao ve viet nam , suc khoe , thoi trang nam 2014 , suc khoe 2014 , shop thoi trang , tin tuc thoi trang phim le , hi tech , tin cong nghe , cong nghe , thoi su , tin moi , thoi trang , the gioi smartphone , cong nghe , may tinh bang gia re , dien thoai , su kien , game mobile , nghe si viet , the gioi nhac , nha cai , dien dan bong da , best bookies, clevermart.vn , goldcare.vn , phonereview.vn , tinhangngay.vn , sieuthisachnoi.com , doctruyentranh.tv , sieuthismartphone.vn , kinhthongminh.org , thietbithongminh.tv , sieuthithietbiso.org ,