“Wat maak jy hier?”

VYFDE VRAAG: “Wat maak jy hier? 1 KONINGS 19 25 FEBRUARIE 2018

KINDERTYD

Laat almal vir 1 minuut lank doodstil bly.
Brei uit oor stilte

100 JAAR STORIE

Kort na die beroep van ds Bester as hulpleraar vir dr Kirsten, stig die benede-Vallei se lidmate af. Op 28 Oktober 1938 word die Nederduitse Gereformeerde Kerk Sondagsrivier-Suid gestig. Ds Bester word as die eerste leraar van die nuutgestigde gemeente beroep. Hy vertrek van Kirkwood af op 11 Februarie 1939 om die nuwe gemeente te bedien. Hierdie afstigting het gepaard gegaan met gemoedere wat hoog geloop het oor die vasstelling van die grense tussen die twee gemeentes. Uiteindelik is toe bepaal dat lidmate wat op die grens tussen die twee gemeentes woon, self kon besluit by watter gemeente hulle wil inskakel.

In hierdie tydperk word daar ook grond op die markplein aangekoop. Op die grond sou later die Voortrekker-Gedenksaal, die tweede Kerkgebou, ‘n pastorie en kategese-lokale opgerig word. ‘n Kerkgeboutjie is ook op Kleinpoort aangekoop vir die buitedienste en ‘n nuwe pastorie is voltooi. Die Kerkgebou op Selbourne is vergroot en die ou pastorie en die kerkhuis, wat tevore as koshuis gedien het, is verkoop.

Interessant is dat met die herdenking van die Groot Trek in 1938 Kirkwood die grootste fees in sy bestaan gevier is. Dit was toe die simboliese ossewatrek hier aangedoen het. Tydens die besoek is die Markplein herdoop na die Voortrekkerplein, die aangrensende straat tot Dirkie Uys straat. Die saal is ook genoem die Voortrekker Gedenksaal, en die gedenksteen vir die Groot Trek is in 1938 deur Mevrou Kirsten onthul en op 28 Julie 1940 in die voorkant van die Voortrekker Gedenksaal ingemessel. Die saal is ingewy in Desember 1940. Deeglike reëls is vir die gebruik van die saal opgestel, daar is onder andere bepaal dat geen party-politieke vergadering en danspartye in die saal gehou mag word nie.

INLEIDING

My kinders bel ons in die oggende en die middae. Dis wanneer hulle op die snelweg tussen Johannesburg en Pretoria oppad werk toe is en terug van die werk af kom. In ‘n mate beleef mens die spanning van die verkeer so saam met hulle, veral as hulle gesels met die mense wat vekeerd ry!

Een keer het Lidia gesê haar brandstof liggie flikker en sy gaan dit nie maak na die naaste petrolstasie in die verkeer nie. Dit is nogal moeilik om so vrou alleen in die verkeer te sukkel.

Ek dink dit is ‘n goeie beeld om die teks van vanoggend te verduidelik. Terwyl ons so op die hoofweg van ons lewe voort beweeg, loop ons dikwels gevaar om sonder petrol te gaan staan. Met ander woorde, ons leef op so ‘n manier dat ons die risiko loop om uit te brand. Gelukkig het ons waarskuwings liggies wat ons bewus maak daarvan dat ons geestelike en emosionele reserwes baie laag is. As ons betyds aandag gee daaraan kan ons aandag gee aan die manier waarop ons lewe en bewus word van die dinge wat ons geestelik en emosioneel dreineer. Prediker 10:10 sê: “As die byl stomp word en nie geslyp word nie, moet jy meer krag gebruik. Dit betaal om jou verstand te gebruik.”

Wat is hierdie waarskuwingsligte?

In die algemeen is dit dinge soos slapeloosheid, kroniese moegheid, woede-uitbarstings en selfbejammering. En dan die hele lys van psigo-somatiese siektes.

Kom ons kyk vanoggend meer spesifiek na Elia se ervarings. Ons lees Elia se verhaal in 1 Konings 18-19 waar hy weggehardloop het en tot stilstand gekom het in ‘n grot en die Here vir hom vra: “Wat maak jy hier?”

Wat kan ons leer uit sy ervarings van geestelike en emosionele uitputting en uitbranding?

1. ‘n GELEENTHEID OM TE STOP

Wie van julle het julle kinders leer motor bestuur? Ek het my vrou en kinders leer bestuur en die eerste ding wat ek sê is dat die belangrikste ding wat hulle moet weet is waar die remme is. Hoe om die kar gestop te kry. Daar is baie ander dinge wat jy ook moet weet maar as jy nie weet hoe om die kar tot stilstand te bring nie, het jy probleme!

Dieselfde beginsel geld ook vir ons lewe.

Soos ons voortbeweeg op die hoofweg van die lewe is daar baie lewensvaardighede wat ons moet ontwikkel: Ons moet leer hoe om te kommunikeer, hoe om met ander oor die weg te kom, hoe om te beplan en te delegeer, hoe om kinders groot te maak, ‘n werk te kry en te behou ens. Maar die heel belangrikste is om die vaardigheid aan te leer van hoe om te stop! As ons hierdie vaardigheid nie aanleer nie, sal ons iewers langs die pad ‘n ongeluk maak. Die Here het immers hierdie vaardigheid reeds met die skepping ingestel toe Hy gesê het dat jy 6 dae moet werk en die 7de dag rus. Jy moet leer hoe om te stop!

Daar is baie goeie redes hoekom ons moet leer om te stop.

Stop gee ons die geleentheid om die byl weer skerp te maak, volgens Prediker 10:10. Dit gee ons tyd om weer geestelik en emosioneel vernuwe te word. Veral gee dit ons die geleentheid om weer te kyk na die vraag: “Wat maak jy hier?”

2. ‘n GELEENTHEID OM NA GOD TE LUISTER.

As ons eers geleer het om te stop, kan ons begin luister na God.

Dikwels word ons geforseer om te stop deur ons lewensomstandighede.

Dit gebeur in ons persoonlike lewe.

• Net voor jou aftrede sê die maatskappy hulle moet personeel verminder en jy moet gaan
• Net as jy dink alles is reg met jou gesondheid, moet jy gaan vir ‘n operasie
• Net wanneer jou finansiële situasie onder beheer is, kry jy ‘n groot terugslag

Dit wat met jou in jou persoonlike lewe gebeur beinvloed jou geestelike lewe. Jy begin wonder oor God, oor jou verhouding met Hom. Twyfel kom, onsekerheid. Ons lewe loop nie met ‘n reguit lyn opwaarts nie

So ‘n kontras vind ons hier in Elia se lewe.

In die vorige hoofstuk (18) het Elia die een hoogtepunt na die ander beleef.

Eers het hy die oorwinning oor die 450 Baalprofete beleef, toe het hy gebid en die Here het dit laat reën en die drie jaar lange droogte gebreek. Hy was so geinspireer dat hy voor die wa van koning Agab uit gehardloop het.

En dan, in hoofstuk 19, kry hy die boodskap dat Isebel, die koning se vrou hom gaan doodmaak. Dan word hy bang en hy vlug, en gewens het hy kan maar eerder doodgaan. Hy sit net daar en dien sy bedanking as profeet in en sê: “Nou het ek genoeg gehad, Here, ek is klaar! “

Wie sou vir Elia kon kwalik neem?

As dit met ons goed gaan is ons opgewonde, dan is dit maklik om die Here te dien, ons sien vir baie dinge kans! Maar as dinge begin skeef loop, dan begin ons twyfel. Miskien sê ons nie soos Elia: “Neem my lewe” nie maar miskien sê ons goed soos:“Ek probeer my bes om hierdie ding vir die Here te doen maar daar is net niemand wat belangstel nie, ek gaan ophou”

God aanvaar nie Elia se bedanking nie, Hy skeur dit op.

Max Lucado stel dit so: Hy sê dat God vir ons lief is net soos ons is, maar dat Hy te lief is vir ons om ons te laat bly net soos ons is!

Elia moes agterkom dat terwyl hy hardloop, kon hy God nie hoor nie. Dis ook interessant dat dit nie in die groot en sterk wind is of in die aardbewing of die vuur nie, maar in die stilte is dat Elia die die Here hoor fluister. Hy het toe sy gesig met sy mantel toegemaak, uit eerbied vir die Here en die Here toe hoor fluister: “Wat maak jy hier, Elia?”

Daar is die verhaal van die jongman wat deur ‘n krisis gegaan het en nie ‘n antwoord op sy gebede kon kry nie. Hy het toe ‘n ou dominee gaan sien en gevra hoekom antwoord die Here hom dan nie? Die ou man het saggies gefluister sodat die jongman nie kon hoor nie en moes nader kom. Hy het weer gefluister en die man kon nog nie hoor nie, hy kom toe nader en sit sy oor teen die ou man se oor. Hy fluister toe weer: “Soms fluister die Here so sag, dat ons baie naby aan Hom moet kom om Hom te kan hoor”……

3. ‘n GELEENTEHID OM GOD SE PERSPEKTIEF TE KRY

As ons uitgebrand is, kan ons maklik perspektief verloor. Negatiewe gedagtes en gevoelens begin oorheers. Ons begin onsself te sien as ‘n mislukking. Ons raak blind vir die mooi en positiewe dinge wat ons bereik het. Ons verloor ons selfwaarde en lewensdoel.

Elia het al hierdie dinge ervaar. Toe die Here vir hom vra: “Wat maak jy hier, Elia?” het hy gesê: ““Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring.”

Hy was moedeloos. Hy het perspektief verloor, hy het sy roeping en doel verloor.

Dan gee die Here hom ‘n ander perspektief, die Here se perspektief. Hy sê in 1 Konings 19:15-16: ““Draai in jou spore om na die Damaskuswoestyn toe, en as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu seun van Nimsi salf tot koning van Israel, en vir Elisa seun van Safat uit Abel-Megola moet jy salf tot profeet om jou op te volg.”

Die Here bevestig dat Hy vir Elia nog wil gebruik deur vir Hasael, Jehu en Elisa te salf.

En in 1 Koning 19:18 sê Hy vir Elia: “Maar Ek sal in Israel die sewe duisend laat oorbly wat nie die Baälbeeld aanbid het nie.”

Jy is ook nie alleen nie, daar is nog 7,000 ander wat, soos jy, die Here dien.

SLOT

Jesus nooi ons uit wat geestelik en emosioneel uitgeput is om na Hom toe te kom. In die Boodskap se vertaling van Matteus 11:28-30 sê Hy:

“Daarom wil Ek julle uitnooi: Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na My toe! Ja, kom wy jou lewe aan My toe. By My sal jy weer die sin van die lewe ontdek. “Kom luister na wat Ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê.
“Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef.
“Dis nie moeilik om so te leef nie; om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees.”

Continue Reading No Comments

“Wat is jou naam?”

VIERDE VRAAG: “Wat is jou naam?” GENESIS 32:22-32 18 FEBRUARIE 2018

KINDERTYD

Vertel die storie

100 STORIE

Die skrywer van Jock of the Bushveld, sir Percy Fitspatrick van Amanzi Estates het in 1920 vier boere gehelp om in Kalafornië ‘n studie van die sitrusboerdery te maak.Geleidelik moes die volstruis en die vriesbeeste plek maak vir die sitrusboom. In 1924 was daar alreeds so ongeveer 57,000 bome in die vallei. Hiermee is die era ingelei waardeur die Sondagrivier en Sitrus sinoniem sou word.

Ds Pauw, die tweede leraar van die gemeente het baie erns gemaak met broederlike onderhoude by kerkraadsvergaderings om die ouderlinge en diakens toe te rus vir hulle dienswerk. Daar is ook ‘n groot klomp tugsake hanteer. Daar het selde ‘n vergadering verby gegaan sonder dat ‘n tugsaak hanteer is. Die tugsake het hoofsaaklik gegaan oor die oortreding van die sewende gebod en konflik. Dit het geskied in die vorm van ‘n geregtelike verhoor. Mense is aangekla en hulle het dan voor die kerkraad verskyn. Hulle het dan hulle saak aan die kerkraad gestel en hulle sonde bely. Daarna is hulle vir ‘n tydperk onder sensuur geplaas en ernstig vermaan en in gebed aan die genade van die Here opgedra.

Ander sosiale sondes wat in daardie tyd dikwels aangespreek was, is dans en waterlei op Sondae.

Ds Pauw was besonder geliefd en gewild. Hy het egter na ‘n beroerte aanval so siek geword dat hy nie sy werk kon voortsit nie en het in 1937 demissie ontvang. Hy kon self nie die demissie geleentheid bywoon nie Daar word toestemming verleen dat hy en sy gesin in die ou pastorie kon aanbly en die kerkraad beloof om hom vir ‘n jaar lank finansiëel te ondersteun. Later vertrek die gesin na Willowmore. Die hartroerende manier waarop hy vaarwel aan die gemeente moes sê was waarskynlik een van die mees tragiese episodes in die kerkgeskiedenis van die Vallei.

Proponent dr. J.F. Kirsten word beroep na die gemeente in die plek van ds Pauw. Hy word op 5 Junie 1937 georden en bevestig. ‘n Tydtjie na sy koms word op aanbeveling van die ring van Uitenhage ‘n hulp-leraar aangestel in die persoon van proponent C.J. Bester. Hy word op 9 April 1938 as leraar in die gemeente georden.

INLEDING

Ons kyk na die vierde vraag wat God vir ons vra, naamlik: “Wat is jou naam”?

Die eerste drie vrae was:

“Waar is jy?”
“Waar is jou broer/suster?”
“Wat is in jou hand?”

SKRIFLESING: Genesis 32:22-32

INLEIDING

Ek het iewers die verhaal gelees van twee hoërskool stoeispanne wat ‘n kompetisie teen mekaar gehad het. Sê maar die Skole se name was Volkskool en Landbouskool. Volkskool het ‘n seun gehad met ‘n Down sindroom. Hy het nie regtig die vermoë gehad om kompeterent teen enige seun te stoei nie. Maar die afrigter van die Volkskool het die Landbouskool gevra of daar nie dalk ‘n seun is wat teen die Down sindroom seuntjie wil stoei nie.

Een van die seuns het homself bereid verklaar en het nie alleen die hele 6 minute gestoei nie, maar ook toegelaat dat die Down sindroom seun hom wen met punte. Hy het die seuntjie nie alleen die vreugde gegee om te kon stoei nie maar ook dat sy hand in oorwinning opgelig kon word.

Ek dink dit is ook wat in hierdie verhaal gebeur het. Die Almagtige God kan ons in een oomblik vernietig, maar Hy laat toe dat ons in ons swakheid en eenfout met Hom kan worstel.

Hy is nie ‘n selfsugtige God wat net ons praise en worship, ons lof en aanbidding soek nie. Hy is bereid om in die stoeikryt met ons te klim. Hy laat toe dat ons Hom wen al loop ons dalk krippel na die geveg maar ons kom altyd weg met ‘n seën

Kom ons kyk na drie punte van hierdie ontmoeting (worsteling) met God

1. NAME HET BETEKENIS

In die Bybelse tyd het name baie groter betekenis gehad as vandag. Jy is nie alleen op jou naam genoem nie maar jou naam het beskryf wie jy is en wat jou karakter is. Die name was ook simbolies vir die verwagtings en drome wat die ouers vir hierdie spesifieke kind gehad het. Jou naam was ‘n beskrywing van wie jy is en wat van jou verwag is om te word. Daarom was een van die belangrikste take van die ouers in daardie tyd om die regte naam vir hulle kind te gee.

Jakob beteken haksskeengryper of bedrieër, skelm, leuenaar.

Jakob, die hakskeengryper: Van vroeg af in sy lewe was dit duidelik dat Jakob sy naam, “bedrieër” of “hakskeengryper” gestand sou doen. Hy was nie ’n Israeliet sonder bedrog nie. Jakob was ’n man wat op ander se swakhede geteer het:

• Hy verkul sy moë broer, Esau, van sy eersgeboortereg vir ’n pot lensiesop.
• Hy bedrieg sy sterwende Vader, sodat hy sy seën kan ontvang.
• Hy bedrieg sy skoonpa, Laban.

Maar kom ons keer net eers weer terug na die storie.

Jakob het na 20 jaar besluit om terug te keer huis toe en sy broer Esau weer te ontmoet. Vir die volle 20 jaar was hulle van mekaar vervreemd. Die laaste keer toe hulle mekaar gesien het was toe Jakob hom uit sy eerste geboorte reg verkul het en Esau beloof het dat hy Jakob daarvoor gaan doodmaak.

Toe Jakob hoor dat Esau hom tegemoet kom met 400 man, was hy baie bang. Hy het sy familie vooruit gestuur en alleen na die Jabbokrivier toe gegaan. Daar het hy deur die nag met God geworstel tot die Here vir hom gevra het: “Wat is jou naam?”. Toe Jakob hierdie vraag antwoord, het hy die wonderwerk ervaar van ‘n innerlike, radikale bekering. Dit was in hierdie oomblik van eerlikheid oor wie hy is, dat Hy God se innerlike genesing en seën ervaar het.

Die wonderwerk van ‘n innerlike verandering, vereis altyd dat ons eers naak-eerlik met onsself moet wees. Ons moet God se teenwoordigheid erken in daardie dele van ons lewe wat meeste vernuwing nodig het, ons angs en vrees, ons kritiese en oordelende sy, ons vooroordele, ons oneerlikheid en verslawings.

God konfronteer ons met ‘n vraag wat ons uitdaag om total eerlik met Hom te wees, as Hy vra: “Wat is jou naam?”

2. GOD WIL ONS SEëN

Wanneer ons so totaal eerlik met onsself is, ervaar ons God se seën. En God wil ons seën. Hierdie seëninge kom op verskillende en soms ook verrassende maniere. Dikwels is die seëninge ook dit wat ons ten diepste nodig het.

Soms seën God ons met die gawe van vergifnis, of met die bevestiging van ons waarde as mens van God, of met ‘n nuwe ervarings van die inwoning van die Heilige Gees in ons lewe. Soms word ons geseën met ‘n nuwe ervarings van behoort, van omgee en liefde.

Maar om hierdie seëninge te ervaar moet ons vir God sê wie ons is en wat ons gedoen het, ons moet vir Hom sê wat is ons naam.

Om met die waarheid oor jouself gekonfronteer te word is pynlik maar dikwels ook die beginpunt van ‘n nuwe lewe en bevryding en die seën van die Here..

Jakob kom wel uit die worsteling weg met ‘n mank heupbeen. Maar die belangrike is dat hy ook wegkom met ‘n seën en met ‘n nuwe toekoms.

3. ‘N NUWE NAAM (IDENTITEIT)

Jakob moes nie baie van sy naam gehou het nie, maar God het hom ’n ander naam gegee, nl. Israel, wat ook iets beteken, nl. “Stryd voer” en “God”.

Waar daar ‘n ontmoeting met God is, word nuwe moontlikhede geskep. Let wel, dis nie soseer Jakob se situasie wat verander nie, maar Jakob self – eers dan begin dinge anders word. Die naam Israel beteken baie meer as die letterlike “God het geworstel”. Dit beteken ook dat die ou Jakob in hierdie worsteling ’n nuwe Israel geword het. Naam en kreupelheid word nou tekens van verandering.

Jakob begin ook te leef volgens sy nuwe naam. Sy ontmoeting met God loop oor tot ‘n nuwe ontmoeting met sy broer. As Jakob ’n ontmoeting met God kon oorleef het, sal hy ook die ontmoeting met Esau oorleef.

God het ‘n nuwe naam vir elkeen van ons. In 1 Johannes 3:1 staan: “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook.” Kolossense 3:12 sê: “Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het.”

Ons is God se kinders, ons is sy geliefdes! Dit is ons diepste identiteit.

SLOT

Kom ek lei julle in gebed:

Vra God om die Jakob wat in jou leef aan jou te openbaar. Vra Hom om jou te wys wanneer jy ander mislei het oor wie jy is, waar jy voorgee wie jy nie is nie. Tye wat jy gemanipuleer het om te kry wat jy wil. Sê vir God dat jy eerlik met Hom wil wees al beteken dit ‘n worsteling.

Onthou dat God jou wil seën. Sê vir Hom soos Jakob dat jy Hom nie sal laat gaan nie, tensy Hy jou seën.

Hoor die Gees van God in jou fluister: “Jy is my kind, Ek is lief vir jou!”

Continue Reading No Comments

Menings opname

NG KERK GEMEENTE VRAELYS Naam: ________________________ (Opsioneel)
Soos u bewus is, het Ds Dubois du Toit onlangs ‘n beroep in Windhoek aanvaar. Dit is duidelik dat daar sterk gevoelens vir, en teen die beroep van ‘n tweede leraar. Ons het daarom besluit om ‘n meningspeiling te doen tov die beroep, asook die kerk en sy gemeente.
Ons wil graag vra dat u net so 5 min opsy sit om hierdie vraelys so eerlik moontlik vir ons te beantwoord. U positiewe insette is vir ons van kardinale belang. U kan dit in die volgende 2 weke by die kantoor ingee of in die boks in die voorportaal ingooi.
Baie dankie vir u tyd.
Groete
Yolanda Potgieter
Voorsitter GR
***************************************************************************************
1. Moet ons ‘n 2de leraar beroep? Ja/Nee
Die rede vir u antwoord? __________________________________________________

2. Indien ons beroep, in watter ouderdomsgroep moet hy/sy wees? __________________

3. Waaraan skryf u die swak kerkbywoning toe? _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Wat sal help om gemeentelede betrokke te kry by kerkaktiwiteite en -projekte? _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Hier volg ‘n paar aspekte van die erediens. Sou u veranderinge aan enige een van hulle wou aanbring?
a) Musiek: _________________________________________________________
b) Kindertyd: _______________________________________________________
c) Preek: __________________________________________________________
d) Kollekte: ________________________________________________________
e) Bulletin/afkondigings:______________________________________________
f) Doop/Nagmaal: ___________________________________________________
g) Enige ander: ______________________________________________________

Continue Reading No Comments

nha cai uy tin , nha cai uy tin , tap chi me va be , casino truc tuyen , casino uytin , casino totnhat , danh bai , poker online , casino , bao ve viet nam , bao ve viet nam , suc khoe , thoi trang nam 2014 , suc khoe 2014 , shop thoi trang , tin tuc thoi trang phim le , hi tech , tin cong nghe , cong nghe , thoi su , tin moi , thoi trang , the gioi smartphone , cong nghe , may tinh bang gia re , dien thoai , su kien , game mobile , nghe si viet , the gioi nhac , nha cai , dien dan bong da , best bookies, clevermart.vn , goldcare.vn , phonereview.vn , tinhangngay.vn , sieuthisachnoi.com , doctruyentranh.tv , sieuthismartphone.vn , kinhthongminh.org , thietbithongminh.tv , sieuthithietbiso.org ,